2 oude kaarten teruggevonden en overhandigd aan het RAZU

1-01-1900: 2 oude kaarten teruggevonden en overhandigd aan het RAZU

Onlangs zijn twee unieke oude kaarten opgedoken waarop het landgoed De Nienhof staat weergegeven zoals dat er in 1832 en 1837 uitzag. Op deze kaart, die is gemaakt door Jhr. Jan Everard de Pesters, is te zien dat niet alleen het huidige wandelgebied onderdeel uitmaakte van het grondbezit van deze rijke familie, maar dat ook Cattenbroeck, het gebied tussen Bunnik en Zeist, hierbij hoorde.

De vroegste vermelding van de Niënhof, dateert uit de 12e eeuw toen het vermeld werd als een “uithof”, dat wil zeggen een agrarisch bedrijf, behorend bij het klooster Oostbroek. De Niënhof betekent een nieuw hof, dat door het klooster werd gesticht aan de zuidzijde van deze Rijn-meander. In die tijd liep de Rijn in een grote meander vlak onder Zeist langs (“Zeister oever”) de Niënhof.

Lees verder op de Dorpscanon van de Kromme Rijnstreek, zie link

Klik hier voor meer informatie
Foto: © Meike de Vries