|

Lunet aan de Snel

Lunet aan de Snel
©: Frank Magdelyns

Het Lunet aan de Snel is een verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op enkele honderden meters afstand van Fort Honswijk.

Dankzij het lunet kon bescherming worden geboden bij een aanval in de buurt van het fort. Zo kon vanuit het lunet worden geschoten op plekken naast het fort, waar vanaf het fort nauwelijks zicht was. Dit betroffen onderdelen van de Lekdijk en een brug over het inundatiekanaal.

Het Lunet aan de Snel lag aan de achterzijde bij het uitgediepte veenriviertje De Snel. Deze waterstroom verzorgde de inundatie van de polders. Vanaf 1871 werd de rivier veranderd in een inundatiekanaal. De grond die vrij kwam werd gebruikt voor de aanleg van de Gedekte Gemeenschapsweg. Een weg die bij een aanval bescherming bood en samen met diverse bouwwerken onderdeel uitmaakten van de Stelling van Honswijk.

Ook het Lunet aan de Snel werd in die jaren verbouwd. Zo wordt de aarden wal verstevigd en wordt er een bomvrij gebouw neergezet. Er was ruimte voor 90 soldaten. Via een drie bruggen was het lunet te bereiken. Tegenwoordig is er nog één aan de achterzijde, de keel, aanwezig.

Bij het Lunet aan de Snel stond ook een fortwachterswoning. Deze is vervangen door een betere woning. Lunet aan de Snel was tot 2016 eigendom van Defensie. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) sloeg hier explosieven op. In 2016 is het aangekocht door de gemeente Houten en sinds 2017 wordt het door een Stichting beheerd.

Colofon

Tekst: Frank Magdelyns
Foto: Frank Magdelyns
Video: Albert Speelman

© Tekst: Frank Magdelyns © Foto voorblad: Frank Magdelyns

Gerelateerde informatie


Foto’s

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpscanon Krommerijngebied)