Deel:

|


DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff

THEODORUS MARTINUS DE GREEFF (1907 – 1964)

Jean: 'Mijn vader Theo werd geboren in het huis aan de Koppeldijk in Zeist. Hij trouwde in 1933 met Johanna (Annie) Kropman uit Utrecht. Vanaf dat moment krijgt mijn moeder elk jaar een kind. Ik ben de vijfde in het gezin van elf kinderen. In 1926 werd mijn vader als negentienjarige jachtopziener beëdigd, en hiermee was hij de jongste jachtopziener. "Onbezoldigd gemeenteveldwachter" werd dat destijds genoemd. Bij zijn aantreden als jachtopziener bij de familie De Wetstein Pfister werd voor hem een woning gezorgd. Hij kon het huis van de oude koetsier Dorrestein aan de Groote Laan overnemen. Hij werkte zowel voor de familie De Wetstein Pfister, als voor de familie Van Marwijk Kooy van het landgoed Vollenhoven. Mijn vader overleed in 1964.

Afscheid en behoud

Mijn vader, grootvader en ik, leefden in hèt tijdperk van het landgoed. Een tijdperk met alles wat daar nog mee te maken had; het landgoed als bedrijf, een landschapspark, een ensemble aan bebouwing, en een familie met relaties. Vanaf mijn vader zijn tijd, als jachtopziener voor deze familie, brokkelde dat tijdperk af. In 1924 is het landgoed De Niënhoff verkocht aan mr. Frans Hendrik de Wetstein Pfister, eigenaar van het landgoed Heidestein bij Zeist. Bij zijn overlijden in 1926 kwam het landgoed in bezit van zijn twee dochters.

Het roer hebben wij zoveel als mogelijk recht gehouden en hebben o.a. keuzes leren maken op korte termijn. Als kleine jongen was ik daarom een keer zo boos op mijn vader. Er lagen twee beelden van prins Maurits en prins Frederik Hendrik op de zolder van de schuur. De beelden hadden op het bordes van het imposante kasteel gestaan. Op een gegeven moment had hij ze weggedaan. De sokkel heb ik in het park nog neergezet als herinnering hieraan. De andere sokkel is teruggevonden in de tuin van een woning aan de A12. Als de uitbreiding van de stad Utrecht op de loer lag ben ik ook hiervoor gaan liggen. 

Marinus Van Marwijk Kooy (1888-1970)

Mijn vader zijn taken op de Niënhoff waren inmiddels uitgebreid door het verzoek van Marinus Van Marwijk Kooy, van het landgoed Vollenhove, om bij hem in dienst te komen als jachtopziener. Marinus van Marwijk Kooy was familie van J. H. Van Marwijk Kooy, die samen met jhr. C.A. De Pesters en W.E. Uhlenbroek, de bierbrouwerij Amstel Bier heeft opgericht in 1870. Zo kreeg mijn vader naast het landgoed De Niënhoff ook de supervisie over het gehele landgoed Vollenhove, plus waar Van Marwijk Kooy nog meer grondbezit had, zoals op De Hoge Woerd in Driebergen met de schaapskooi en in Werkhoven. De heer Van Marwijk Kooy gaf mijn vader opdrachten naast de taak als jachtopziener; zoals de uitbetaling van 15 man personeel van het landgoed Vollenhove, de huur ophalen, de boekhouding bijhouden, grienden aanleggen en afzetten voor de kopers, het park onderhouden. Mijn vader deed dit alles op de fiets. Later had hij een motortje, een DKW.

De jacht

Landgoederen waren plekken van consumptie, waar ook zeker geld bij moest. Twee, drie keer per jaar werd een grote jacht georganiseerd door de jachthouder. In de tijd van mijn grootvader was de jachthouder baron van Hardenbroek als grondeigenaar. Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor de wildstand op zijn gronden, waar wel of niet geschoten mocht worden. Dit jachtrecht van De Niënhoff was ondertussen overgegaan op de erfgenamen, de gezusters De Wetstein Pfister. Omdat zij niet deelnamen aan de jacht, was dit jachtrecht verhuurd aan van Marwijk Kooy. En als diens jachtopziener organiseerde mijn vader de jachten en bepaalde hij op welke stukken er werd gejaagd. 

Voor de geschoten hazen, fazanten, patrijzen en konijnen was wel een goede nazorg hoor. Hier werd niet alles op een hoop gegooid maar na de jacht mooi uitgestald bij de boerderij. Daarna ging het in de aanhanger van de jeep die van het landgoed Vollenhoven was. Hendrik, de butler van Vollenhoven, reed de jeep. Hendrik liep altijd rond in een mooi gestreept pakje met een strikje voor. De poelier kwam het wild ophalen en betaalde daarvoor. 

Een jacht was een jaarlijks gebeuren waar mensen uit de hele omgeving aan konden deelnemen en meegenieten. Na afloop van de jacht zaten de drijvers in het achterhuis tussen de koeien op strobalen. Dan werd er erwtensoep opgediend die mijn moeder had bereid en kregen de mannen een biertje en dat was feest. De heren zaten in het voorhuis die werden verzorgd door Hendrik de butler. 

De hond van mijn vader

Elke jager heeft interesse in de hond en in het africhten van de hond voor de jacht. Zo ook mijn vader. Wij hadden thuis drie honden. Hij hield van de staande honden. Een staande hond staat stil en wijst het wild aan. Mijn vader zat in het bestuur van de politiehondvereniging. Op de Niënhoff werd er in 1929 een Voorjaarswedstrijd (Derby) gehouden van Continentale honden voor leden van de vereniging met een Weimarse Staande hond. Deze honden waren geschikt gemaakt voor de drijfjacht. De hoofdfoto is van een politiehondwedstrijd op het landgoed Heidestein van voor de 2e wereldoorlog, waar diverse mensen bij aanwezig waren; zoals politie functionarissen, veldwachters, jachtopzieners en pakwerkers. Pakwerkers zijn mensen die in een leren pak werden gehesen, waar de honden op af werden gestuurd. Ik ben ook wel eens pakwerker geweest! 

In 1952, na de dood van mijn grootvader, werd door mevrouw De Wetstein Pfister voor mijn vader een huis gebouwd aan de Koppeldijk in Zeist, net iets achter het huis van mijn grootvader. Hij heeft hier niet lang meer van kunnen genieten. Hij overleed in 1964.'

Datering

Jaar: 1926

Colofon

Bron: Interviews met J.M.C. De Greeff, 2021-2022, Meike de Vries

Foto's: familiealbum Jean De Greeff

Stichting Heineken Collection: Marinus Van Marwijk Kooy


© Tekst: Meike de Vries (Bunnik) - © Foto voorblad: Handelsonderneming De Diamant J.M.C. De Greeff

DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff
©: Handelsonderneming De Diamant J.M.C. De Greeff
DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff
Theo De Greeff op de Koppeldijk (©: Jean De Greeff)
DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff
Koetshuis, voormalig oud herenhuis aan de Kromme Rijn (©: RAZU)
DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff
Marinus Van Marwijk Kooy 1888-1970 (©: Stichting Heineken Collection)
DE NIENHOFF en mijn vader Theo de Greeff
Honden Derby op De Niënhoff 1929 (©: Meike de Vries)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Dorpscanon Krommerijngebied)