Deel:

|


Boerderij Overdam

Boerderij Overdam ligt buiten de bebouwde kom van Houten aan de Rietdijk. De boerderij dateert uit de middeleeuwen en is gelegen in de komgrond tussen Houten en Werkhoven. 

Het land dat vanuit het buurtschap Loerik gezien aan de andere zijde van een restgeul van de Rijn lag, werd in 1263 uitgegeven aan ene Willem. Om bij het land te komen moest men over een dam lopen. Willem bouwt er een boerderij en exploiteert het land dat Overdam wordt genoemd.

De boerderij Overdam wordt voor het eerst vermeld bij een verkoping op 14 november 1357. Rumer uten Goye is een bastaardzoon uit het geslacht Ten Goye en wordt de nieuwe eigenaar. De boerderij wordt in 1412 eigendom van de Karthuizers en in 1418 komt het in handen van het kapittel van Oudmunster. De boerderij wordt verpacht. In de boerderij is één kamer gereserveerd voor vergaderingen van het kapittel en tevens om de pacht te ontvangen van boeren in de omgeving.

Rond 1425 wordt er een gracht om de boerderij gegraven. De boerderij wordt een zogenaamde versterkte boerderij met ook een toegangspoort. Deze is op een tekening uit 1626 te zien. Verder is er dan een schuur, een bijgebouw en zijn er twee hooibergen. De boerderij wordt tot Loerik gerekend. 

De huidige vorm van de boerderij dateert uit 1665. Opvallend aan boerderij Overdam is dat het een dubbel krukhuis heeft. Een krukhuis werd doorgaans gebruikt voor het woongedeelte en is een teken voor de rijkdom van de eigenaar. Een dubbel krukhuis toont aan dat in de 17e eeuw er behoefte was aan nog meer ruimte en dat die mogelijkheid er financieel was.  

Het land rond boerderij Overdam had te maken met problemen op het gebied van waterhouding. Tot 1634 was hier regelmatig strijd over met de buren. Met de oprichting van het waterschap Lee- en Rietsloot ontstond een structurele oplossing. In 1674 raakte de boerderij beschadigd door overtrekkend noodweer. In 1773 verkoopt het kapittel van Oudmunster de boerderij. Er volgen daarna verschillende eigenaren en restauraties.

Aan het begin van de 20e eeuw wordt het poortgebouw gesloopt. De gracht wordt in de jaren 50 gedempt en is in 1970 geheel verdwenen. De hooiberg en veeschuren zijn in de jaren 60 verdwenen. Sinds 1978 heeft de boerderij geen agrarische functie meer. De naastgelegen nieuwbouwwijk draagt de naam van deze boerderij.

 

Colofon

Tekst: Frank Magdelyns
Beeld: Regionaal Archief Zuid Utrecht en Frank Magdelyns


© Tekst: Frank Magdelyns - © Foto voorblad: Frank Magdelyns

Boerderij Overdam
©: Frank Magdelyns
Boerderij Overdam
Boerderij Overdam in 1958 (©: RAZU 43310)
Boerderij Overdam
(©: Frank Magdelyns)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Frank Magdelyns)