Deel:


Dorpscanon Wijk bij Duurstede


Anthony van Eyndhoven, Wijks ondernemer in de “gouden” eeuw

Wind in de zeilen

Eén van de beeldbepalende gebouwen in het huidige Wijk bij Duurstede is de walpoortmolen Rijn en Lek. Gebouwd in 1659 door leerhandelaar en- looier Anthony van Eyndhoven op de Leuterpoort. Daarvoor moest de Leutertoren, een van de 7 torens in de middeleeuwse stadsmuur van Wijk (deels) gesloopt worden.

Anthony van Eyndhoven was in die tijd één van de belangrijkste ondernemers in Wijk bij Duurstede.

Na de pestepidemie in 1636, waarbij 1/5 van de Wijkse bevolking stierf en veel – juist vermogende– burgers de stad verlieten, was het

Wijks verzet op de boerderij de Vogelpoel

Boerderij De Vogelpoel is een grote boerderij met een gracht en staat in de  buurt van de Lek en dichtbij de bekende sluizen, waar het Amsterdam-Rijnkanaal de Lek kruist. 

Boerderij De Vogelpoel van Toon van Bemmel aan de Wijkersloot, werd in de tweede wereldoorlog een centraal punt in het Wijkse verzet. In Wijk bij Duurstede was Toon van Bemmel (1902-1989), een van de belangrijkste mensen in het verzet. 

Toon van Bemmel: ‘De avond voordat de Duitsers ons land binnenvielen, hoorde ik Hitler over de radio zeggen: ‘Wij zullen de neutraliteit van Nederland no

LEERMOMENT

- aan de bewoner van dit huis -

 

Een huis is stil - toont zwijgend iets van haar verleden

mijn oor tegen een muur - slechts ruis van kloppend bloed

versta ik het als het haar deur eens opendoet?

Soms toont een gevelsteen van het bestaan de reden

 

Mijn vader die mij van het huis de namen leerde:

‘tympaan, console, kapiteel en basement,

kruisbeuk en tongewelf, trapgevel, ornament’

de taal waarin hij monumenten observeerde

 

Hij wees hoe je de leeftijd van gebouwen vindt

in schaduwvoeg, penant, latei en kruiskozij


Nomineer een onderwerp voor deze dorpscanon