Home

WELKOM bij de Dorpscanon van het Kromme Rijngebied

Hebt u een verhaal over uw dorp of stad in het Kromme Rijngebied, dan zijn Uw “Lokale verhalen, lokaal verteld” op deze site zeer welkom! De werkgroep Dorpscanon Kromme Rijn van de Historische Kring bestaat uit lokale vrijwilligers van de drie gemeenten die schrijven over hun dorp of stad.

We nodigen u uit mee te schrijven. U maakt met uw verhaal de rijke historie van het Kromme Rijngebied zichtbaar voor anderen. Hiermee bereikt u oud- en nieuwkomers uit het Kromme Rijngebied. Zij kijken daarna met andere ogen naar hun omgeving. De verhalen op de Dorpscanon Kromme Rijn handelen over elk van de elf dorpen in onze regio.

Hoe doen de lokale schrijvers dit nu al? U ziet op de site een venster met een verhaal. Deze tekst met een paar foto’s of ander visueel materiaal is aangeleverd bij de werkgroep. Deze werkgroep Dorpscanon Kromme Rijn beoordeelt de bijdrage en geeft eventueel suggesties ter verbetering. Het onderwerp waarover u vertelt moet herkenbaar zijn voor andere bewoners, bijvoorbeeld omdat de geschiedenis vertelt van een object wat nog herkenbaar is in het dorp. Dus verover uw omgeving en ga aan de slag! Klik op de knop REAGEREN.

U kunt bij uw onderzoek ook gebruik maken van de kennisbank. U wilt bijvoorbeeld onderzoek doen naar uw familiegeschiedenis, naar de streekgewoonten, de fruitteelt, of landbouw attributen of u wilt meer weten over de gebeurtenissen in bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog. Op onze site, en die van de Historische Kring wijst het zich vanzelf naar de verschillende archieven, waaronder het archief van de lokale Werkgroep archeologie Houten van de Historische Kring.

De verhalen uit de Dorpscanon zijn ook letterlijk op de kaart te zetten. De vensters worden steeds aan de bijbehorende locatie gekoppeld. Op deze manier kunnen wandelingen of fietsroutes langs verschillende vensters gemaakt worden, waarbij per locatie het bijbehorend verhaal opgeroepen kan worden door middel van een QR-code.

NIEUW - LEES DE BROCHURE

Er is nu ook een digitale brochure voor het Dorpscanon-Krommerijn-project. Hierin leest u alles over de achtergronden van dit bijzondere project. Voor het inzien van deze brochure klikt u hier.

Nieuws


21-11-2021


Opgraving locatie Kersenweide. Gevonden een nederzetting. 'Hier hebben eeuwenlang mensen gewoond. Het gaat over 1800 tot 2000 jaar geleden. Een Merovingische Sceatta, 700 na Christus, bijzonder. Amateur archeoloog Jos Bransen: 'Dat is gewoon genieten. Op 120 jaar nauwkeurig kun je al deze vondsten dateren!' De insteek is nu dat we dit archeologische gebied bij Odijk, De Kersenweide, willen bewaren! Titiano Goossens bij de opgraving in Odijk. RTV Utrecht

13-08-2021


IJzeren brug Beverweert Werelderfgoed UNESCO is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie en dus behoort het bij het Werelderfgoed UNESCO. Deze brug is aangelegd vanwege een verbreding van de Kromme Rijn in 1870/71.

De voorganger van deze brug werd aangelegd in het jaar 1700 door de Vrouwe van Beverweerd, Anna Isabella van Beijeren van Schagen, weduwe van Maurits Lodewijk van Nassau de la Lecq. Zij wilde echter tol gaan heffen en dat riep uiteraard weerstand op. Zo werd er een getuigenverklaring afgelegd door onder andere Peter Aertz Zeeman, 80 jaar oud en Quiryn Gijsbertz. van d


UitgelichtLocatie